Sign up for a 7-day experience with the lifestyle change program

Chương trình học thử 7 ngày miễn phí với các tiện ích như khóa học thật giúp bạn dễ dàng hình dung được hành trình khi tham gia chương trình thay đổi lối sống

  Quyền lợi chung của gói học trải nghiệm:

  • Tham gia 1 buổi Hướng dẫn của Bác sĩ về chủ đề Chăm sóc & Dinh dưỡng dành cho người đái tháo đường
  • Tham gia 1 buổi Tư vấn 1 kèm 1 với Huấn luyện viên Sức khỏe
  • Nhận bài học mẫu
  • Hiểu các khía cạnh liên quan đến chăm sóc người Đái tháo đường
  • Hiểu kiến thức dinh dưỡng để chuẩn bị bữa ăn cho người Đái tháo đường