bài kiểm tra tháng 10

Câu hỏi 1/2
Giới tính
Ăn chiều

Uyên ăn cơm chưa?

Chưa ăn sẽ đói

Uyên ăn chiều chưa?

Chưa ăn sẽ đói.

3 /10 điểm
6 /10 điểm

Đói

Mô tả đáp án

Hoặc liên hệ diaB 0768.07.07.27 để được tư vấn chương trình phù hợp.
3 /10 điểm
Tiêu đề lời khuyên

Mô tả lời khuyên

Chương trình tham khảo

Mô tả chương trình

Button Text
Hoặc liên hệ diaB 0768.07.07.27 để được tư vấn chương trình phù hợp.
6 /10 điểm

Không đói

Mô tả

Tiêu đề lời khuyên

Mô tả lời khuyên

Chương trình tham khảo

Mô tả chương trình

Button Text
Hoặc liên hệ diaB 0768.07.07.27 để được tư vấn chương trình phù hợp.
Contact Me on Zalo