QUY ĐỊNH ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

 

Hiện tại, Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế DIA-B chưa kinh doanh bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào trên cả Website và Ứng dụng nên chưa thiết lập quy trình đặt hàng và thanh toán