CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 

Hiện tại, Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế DIA-B chưa kinh doanh bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào trên cả Website và Ứng dụng diaB nên chưa thiết lập Chính sách Bảo hành.