diaB
Sản phẩm đã được
thêm vào giỏ hàng

Máy đo đường huyết Accu-Chek® Instant – Có kết nối Bluebooth.

1.220.000900.000
Số lượng sản phẩm