diaB
Sản phẩm đã được
thêm vào giỏ hàng

[Package Trải nghiệm 2] 1 Máy đo đường huyết Nipro Premier S+ 3 Hộp que test đường huyết Nipro (25 que/hộp)+ kim lấy máu – Tặng chương trình 14 NGÀY CÙNG BÁC SĨ ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HUYẾT

1.750.0001.710.000
Số lượng sản phẩm