diaB
Sản phẩm đã được
thêm vào giỏ hàng

[Package Trải nghiệm 1] 1 Máy đo đường huyết Nipro Premier α – Có kết nối Bluetooth+ 3 Hộp que test đường huyết Nipro (25 que/hộp)+ kim lấy máu – Tặng chương trình 14 NGÀY CÙNG BÁC SĨ ỔN ĐỊNH ĐƯỜNG HUYẾT

2.050.0002.010.000
Số lượng sản phẩm