Chương Trình Huấn Luyện Cá Nhân

/ Liên hệ để được tư vấn chi tiết: 0768070727

Học kiến thức sức khỏe với sự hướng dẫn của huấn luyện viên sức khỏe.

Lợi ích: kiến thức & kỹ năng tổng quát và tối thiểu mà người đái tháo đường phải biết để tự quản lý và chăm sóc bệnh của mình

Khách hàng nên tham gia: Các khách hàng cần nhiều sự riêng tư. Các khách hàng cần hướng dẫn cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh cá nhân riêng để có thể bắt đầu một thói quen mới.

Danh mục: