Gói Huấn Luyện Nhóm

1.200.000

/ 10 tuần

Tự học kiến thức sức khỏe trực tuyến thông qua các bài học của chuyên gia.

Lợi ích: kiến thức & kỹ năng tổng quát và tối thiểu mà người đái tháo đường phải biết để tự quản lý và chăm sóc bệnh của mình

Đối tượng: những người bắt đầu học cách thay đổi lối sống

Category: