Chương Trình Huấn Luyện Nhóm

/ Liên hệ để được tư vấn chi tiết: 0768070727

Dành dành riêng cho doanh nghiệp.

Cung cấp kiến thức, đồng hành xây dựng lối sống lành mạnh và hướng dẫn tự chăm sóc, quản lý đái tháo đường tại nhà.

Lợi ích: kiến thức mang tính ứng dụng về chế độ dinh dưỡng, vận động và thư giãn, hướng dẫn xử lý các tình huống rủi ro dành cho người đái tháo đường.

Đối tượng: những người bắt đầu học cách thay đổi lối sống.

Danh mục: