diaB
Sản phẩm đã được
thêm vào giỏ hàng

Trọn bộ theo dõi đường huyết liên tục FreeStyle Libre – Bộ Cảm Biến và Đầu Đọc Cầm Tay.

 

6.000.0003.360.000
Số lượng sản phẩm