Các gói sản phẩm thuộc

chương trình duy trì lối sống

Hiệu quả chương trình đã được chứng minh tại VN và các nước phát triển. Chương trình ứng dụng công nghệ, khoa học hành vi và kiến thức Y học hiện đại vào việc theo dõi & cải thiện đường huyết.

500.000

/ 12 tháng

Mua ngay

Tự học kiến thức sức khỏe qua các bài học video nâng cao.

Dành cho quý khách hàng đã tham gia Chương trình Thay đổi lối sống và có nhu cầu có người đồng hành để tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh.

300.000

/ 6 tháng

Mua ngay

Tự học kiến thức sức khỏe qua các bài học video nâng cao.

Dành cho quý khách hàng đã tham gia Chương trình Thay đổi lối sống và có nhu cầu có người đồng hành để tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh.

2.400.000

/ 10 tuần

Mua ngay

Học kiến thức sức khỏe với sự hướng dẫn của huấn luyện viên sức khỏe.

Lợi ích: kiến thức & kỹ năng tổng quát và tối thiểu mà người đái tháo đường phải biết để tự quản lý và chăm sóc bệnh của mình

Khách hàng nên tham gia: Các khách hàng cần nhiều sự riêng tư. Các khách hàng cần hướng dẫn cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh cá nhân riêng để có thể bắt đầu một thói quen mới.

1.200.000

/ 10 tuần

Mua ngay

Tự học kiến thức sức khỏe trực tuyến thông qua các bài học của chuyên gia.

Lợi ích: kiến thức & kỹ năng tổng quát và tối thiểu mà người đái tháo đường phải biết để tự quản lý và chăm sóc bệnh của mình

Đối tượng: những người bắt đầu học cách thay đổi lối sống

2.000

/ 12 tháng

Mua ngay

Tự học kiến thức sức khỏe qua các bài học video nâng cao.

Dành cho quý khách hàng đã tham gia Chương trình Thay đổi lối sống và có nhu cầu có người đồng hành để tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh.