Các gói sản phẩm thuộc

chương trình Thay đổi lối sống

Hiệu quả chương trình đã được chứng minh tại VN và các nước phát triển. Chương trình ứng dụng công nghệ, khoa học hành vi và kiến thức Y học hiện đại vào việc theo dõi & cải thiện đường huyết.

Giảm giá!
1.000.000

/ Liên hệ để được tư vấn chi tiết: 0768070727

Tham gia ngay

Học kiến thức sức khỏe với sự hướng dẫn của huấn luyện viên sức khỏe.

Lợi ích: kiến thức & kỹ năng tổng quát và tối thiểu mà người đái tháo đường phải biết để tự quản lý và chăm sóc bệnh của mình

Khách hàng nên tham gia: Các khách hàng cần nhiều sự riêng tư. Các khách hàng cần hướng dẫn cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh cá nhân riêng để có thể bắt đầu một thói quen mới.

/ Liên hệ để được tư vấn chi tiết: 0768070727

Tham gia ngay

Dành dành riêng cho doanh nghiệp.

Cung cấp kiến thức, đồng hành xây dựng lối sống lành mạnh và hướng dẫn tự chăm sóc, quản lý đái tháo đường tại nhà.

Lợi ích: kiến thức mang tính ứng dụng về chế độ dinh dưỡng, vận động và thư giãn, hướng dẫn xử lý các tình huống rủi ro dành cho người đái tháo đường.

Đối tượng: những người bắt đầu học cách thay đổi lối sống.