01

Chương trình này

dành cho ai?

1. Người bệnh đái tháo đường

– Đã tham gia Chương trình Thay đổi lối sống và muốn tiếp tục cập nhật kiến thức, kỹ năng tự chăm sóc một cách toàn diện, hệ thống, khoa học.
– Tiếp tục muốn áp dụng các chế độ ăn uống, vận động theo khuyến nghị của Chương trình.
– Cần người đồng hành để duy trì các thói quen lành mạnh mới một cách hiệu quả.

2. Người thân tìm hiểu để chăm sóc người nhà

– Đã tham gia Chương trình Thay đổi lối sống và muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng diaB để hỗ trợ người nhà theo dõi các chỉ số sức khỏe.
– Mong muốn ôn lại các kiến thức, kỹ năng để chăm sóc người nhà của mình.

02

Lợi ích chương trình

03

Chia sẻ từ khách hàng

04

Các gói dịch vụ của chương trình

diaB cung cấp các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của quý khách. Sau khi tham gia Gói Huấn luyện nhóm hoặc Gói Huấn luyện cá nhân của Chương trình Thay đổi lối sống, quý khách có thể đăng ký tham gia Gói Duy trì. Quý khách sẽ có thể tiếp tục theo dõi các chỉ số sức khỏe và ôn lại các bài học về kiến thức và kỹ năng chăm sóc người đái tháo đường. Bên cạnh đó, quý khách có thể hỏi đáp trực tiếp với bác sĩ qua ứng dụng diaB khi có nhu cầu.

[ux_products ids=812,2058, type="row" col_spacing="large" columns="2" columns__md="2"]